ARBEIDET VÅRT


Krisesenter


Ved Rasa familiesenter tilbyr vi beskyttelse fra vold, grunnleggende helsehjelp, opplæring og råd til livsmestring til mødre i krise på bibelsk grunnlag.


Støtte til enker


Vi besøker og støtter enker i nabolaget og inviterer dem regelmessig til møter på senteret. Gjennom dette bygger vi relasjoner og deler evangeliet med dem.


Vi pleier foreldreløse barn

Vi besøker, ber for og pleier foreldreløse barn for å stimulere deres emosjonelle utvikling, mens de venter på plassering i foster- eller permanente hjem.


Godhets-evangelisering

Vi når ut til naboene våre på flere måter. Blant annet ved å dele ut mat, fyringsved og julegaveposer. Dette gjør at vi også får dele evangeliet med dem.