VÅR VISJONVISJON

Forkynne Guds herlighet gjennom Jesus Kristus til tapte og sårede mennesker slik at liv kan forandres, familier kan gjenopprettes og gi håp til lokalsamfunnet


OPPDRAG

Hjelpe enker, unge mødre i krise og foreldreløse barn

 • husly og hjelpeprogram på vårt familiesenter
 • hjelp med akutte behov for mat, klær og fyringsved
 • nødhus


Trene og utstyre menn og kvinnergjennom

 • hjelp til livsmestring på Familiesenteret
 • drift av byggefirma med arbeidstrening for menn i lokalmiljøet


Evangelisere

 • ta i mot misjonsteam
 • arbeide sammen med lokale pastorer
 • oppsøke lokalsamfunnet
 • distribuere juleposer med mat og gaver og bringe juleevangeliet

VERDIER

Bibelen er vår rettesnor for hvordan vi utfører oppdraget vårt


Nåde og sannhet

 • vi tror og deler at alle har behov for en frelser
 • og vi tror og forkynner at ingen av oss har falt så langt ut at vi er utenfor rekkevidden av Guds nåde


Tro og liv

 • vi mener at vår tro må ledsages av praktisk hjelp til mennesker i desperate situasjoner
 • vi tror og har opplevd at gode gjerninger viser veien til Jesus