ENKER


Det bor mange fattige, ensomme enker i nabolaget vårt, flere har hverken barn eller annen familie i nærheten. Vi besøker dem jevnlig og inviterer dem til senteret der vi arrangerer sosiale aktiviteter og serverer dem et godt måltid mat. Vi hjelper mange av dem med ved til oppvarming om vinteren, mat, klær, medisiner og andre nødvendige ting. Tilliten vi bygger gjennom dette gir oss muligheter til å dele evangeliet med dem. Vi er veldig takknemlige for din støtte til dette arbeidet som betyr mye for å utbre evangeliet i Romania.