FRIVILLGE


Vi oppfordrer enkeltpersoner, ektepar og misjonsteam til å besøke oss og jobbe sammen med oss for kortere eller lengre perioder når vi forkynner evangeliet og hjelper de fattige i og rundt landsbyen Rasa i Romania. Arbeidet er like mangfoldig som behovene til menneskene vi møter. Vi samarbeider med lokale pastorer, besøker og ber for enker og familier i nød og deler evangeliet. Vi besøker og hjelper nybakte mødre med deres behov. Vi hugger og deler ut fyringsved, bygger utedoer og leverer ut medisiner.

Ta kontakt med Reinhard Neufeld for å finne ut hvordan du eller gruppen din kan hjelpe til med dette.