SENTERET


Rasa familiesenter åpnet i 2018 og ble raskt et sted der mishandlede kvinner fant ly. Mange med babyer og små barn, nybakte mødre og gravide. Opplæring i hygiene, helse og livsmestring er en stor del av livet på senteret. Vi har ansatt flere rumenske medarbeidere og ønsker å ansette flere for å møte myndighetenes krav og for å få de menneskelige ressursene vi trenger for å nå våre mål. Senteret brukes også som base for oppsøkende virksomhet i nabolaget med klesutdeling, hjelp til enker, juleprogrammer og bibelstudier. Senteret huser også tilreisende, enkeltpersoner og grupper som hjelper oss med arbeidet for kortere eller lengre perioder.