FORELDRELØSE


Vi besøker foreldreløse barn som i stor grad er overlatt til seg selv, på det lokale sykehuset. Vi bærer/holder dem og ber for dem, snakker og synger for dem. Målet med dette er å stimulere deres fysiske og følelsesmessige utvikling for å gi dem en bedre sjanse til et vellykket liv når det er funnet et permanent hjem til dem. Vårt håp og vår bønn er at vår deling av Kristi kjærlighet med dem en dag vil føre dem til Kristus.